Organizačný výbor crossrun.sk, v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na

17. ročník Beh Trenčianskou Brezinou

Termín konania behu
nedeľa 22. mája 2022
čas štartu 10:00 hod

Do štartu behu ostáva

0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

v priestoroch Čerešňového sadu lesoparku Brezina

Online REGISTRÁCIA  je ukončená. Zaregistrovať sa bude možne priamo na mieste v deň behu.

REGISTRÁCIA

Beh Trenčianskou Brezinou

Beh Trenčianskou Brezinou

22. máj 2022
Registrácia behu!

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

.

Propozície Behu Trenčianskou Brezinou 2022

Dňa 22.5.2022 o 10:00 hod bude v priestoroch Čerešňového sadu Trenčín  (zadná brána Trenčianskeho hradu), po dohode so správcom Lesoparku Brezina, vyznačený štart a cieľ, ako aj samotná trať krosového preteku.

  • Štart behu bude organizovaný hromadne pre všetky vekové kategórie.
  • Celkové umiestnenie, vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien a pamätných listov v jednotlivých kategóriách, bude vykonané bezprostredne po skončení behu. Taktiež výsledky budú zverejnené na našej stránke www.crossrun.sk.

Dovoľujeme si požiadať účastníkov BTB, ktorí prídu do priestorov lesoparku Brezina na súkromných motorových vozidlách,
aby parkovali len na vyhradených miestach a neporušovali dopravné značenie – prosíme rešpektujte „Zákon o cestnej premávke“
Ďakujeme!

Kategórie

KategóriaRočník narodeniaDĺžka trate
Juniori2003 a mladší 4 500 m
Juniorky2003 a mladšie4 500 m
Muži A1983 – 20029 000 m
Muži B1973 – 19829 000 m
Muži C1963 – 19729 000 m
Muži D1953 – 19624 500 m
Muži E1952 a starší 4 500 m
Ženy A1988 – 20024 500 m
Ženy B1973 – 19874 500 m
Ženy C1972 a staršie4 500 m

Štartovné: 8 €

Občerstvenie sa z epidemiologických dôvodov hromadne nepodáva. Občerstvenie bude súčasťou štartovného balíčka, ktorý obdrží každý zaregistrovaný bežec k individuálnej konzumácii.

Ceny: odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii.

Trať: lesný terén, asfalt- vedie chodníkmi lesoparku v dĺžke 4,5 km (1 okruh) a 9 km  (2 okruhy) – bude viditeľne označená

.

Všeobecné ustanovenia

Každý účastník je povinný počínať si počas celého podujatia tak, aby nedošlo ku škode na zdraví a na majetku.
Zákaz požívania omamných a psychotropných látok. Účasť na krosovom behu pod vplyvom alkoholických, omamných a psychotropných látok je zakázaná.
Pri prezentácii pred štartom bude každý účastník preteku oboznámený so znením týchto propozícií ako aj „Vyhlásenie“, čo potvrdí svojim podpisom na prezenčnej listine

Každý účastník  sa zúčastňuje sa na vlastné riziko za dodržiavania pokynov organizátora k ochrane prírody a pohybu po vyznačenej trase.