Organizačný výbor crossrun.sk, v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na

18. ročník Beh Trenčianskou Brezinou

Termín konania behu
sobota 27. mája 2023
čas štartu – individuálny v čase od 08:00 do 12:00 hod

Do štartu behu ostáva

0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

v priestoroch Čerešňového sadu lesoparku Brezina

REGISTRÁCIA  je možná iba priamo na mieste v deň behu.

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

.

Propozície Behu Trenčianskou Brezinou 2023

Dňa 27.5.2023 v čase individuálneho štartu od 08:00 do 12:00 hod bude v priestoroch Čerešňového sadu Trenčín  (zadná brána Trenčianskeho hradu), po dohode so správcom Lesoparku Brezina, vyznačený štart a cieľ, ako aj samotná trať krosového preteku.

  • Štart behu bude organizovaný individuálne pre každého bežca.
  • Celkové umiestnenie a vyhlásenie výsledkov pre všetky vekové kategórie bude zverejnené na našej webovej stránke www.crossrun.sk po skončení behu.
  • Každý účastník po absolvovaní behu obdrží účastnícky diplom 18. ročníka Behu Trenčianskou Brezinou 2023, spolu s výsledným časom danej kategórie.

Dovoľujeme si požiadať účastníkov BTB, ktorí prídu do priestorov lesoparku Brezina na súkromných motorových vozidlách,
aby parkovali len na vyhradených miestach a neporušovali dopravné značenie – prosíme rešpektujte „Zákon o cestnej premávke“
Ďakujeme!

Kategórie

KategóriaRočník narodeniaDĺžka trate
Juniori2004 a mladší 4 500 m
Juniorky2004 a mladšie4 500 m
Muži A1984 – 20039 000 m
Muži B1974 – 19839 000 m
Muži C1964 – 19739 000 m
Muži D1954 – 19634 500 m
Muži E1953 a starší 4 500 m
Ženy A1989 – 20034 500 m
Ženy B1974 – 19884 500 m
Ženy C1973 a staršie4 500 m

Štartovné: 5 €

Občerstvenie bude zabezpečené organizátorom v priestoroch štartu. Občerstvenie bude taktiež súčasťou štartovného balíčka, ktorý obdrží každý zaregistrovaný bežec k individuálnej konzumácii.

Štart: V priestoroch Čerešňového sadu lesoparku Brezina pri pódiu.

Trať: lesný terén, asfalt- vedie chodníkmi lesoparku v dĺžke 4,5 km (1 okruh) a 9 km  (2 okruhy) – bude viditeľne označená

.

Všeobecné ustanovenia

Každý účastník je povinný počínať si počas celého podujatia tak, aby nedošlo ku škode na zdraví a na majetku.
Zákaz požívania omamných a psychotropných látok. Účasť na krosovom behu pod vplyvom alkoholických, omamných a psychotropných látok je zakázaná.
Pri prezentácii pred štartom bude každý účastník preteku oboznámený so znením týchto propozícií ako aj „Vyhlásenie“, čo potvrdí svojim podpisom na prezenčnej listine

Každý účastník  sa zúčastňuje sa na vlastné riziko za dodržiavania pokynov organizátora k ochrane prírody a pohybu po vyznačenej trase.