Výsledky Behu Trenčianskou Brezinou

Bežcom ktorí sa umiestnili v jednotlivých kategóriách budú odovzdané ceny nasledovne:

  • z okolia TN, NM, IL budú ocenení víťazi jednotlivých kategórií kontaktovaní telefonicky, za účelom dohody k odovzdaniu ceny alebo
  • ceny bude možné odovzdať/vyzdvihnúť aj na podujatí Crossrun Opatová 12. 9. 2021 v priestoroch štartu a cieľa behu alebo
  • možnosť individuálnej dohody k odovzdaniu cien telefonicky +421 905 914 111 prípadne e-mailom director@crossrun.sk alebo
  • odovzdať/vyzdvihnúť cenu na ďalšom podujatí BTB v roku 2022.

Ceny ktoré sa nepodarí odovzdať budú posunuté do ďalších ročníkov podujatia BTB!