Termín konania: 22. septembera  2019 (nedeľa)
Miesto konania: Opatovská dolina, Chata Opatová


Vedúci realizačného tímu:

Marián Jelenák
tel: +421 911 354 050
e-mail: director@crossrun.sk


Účastníci a štartovné čísla:

Pretekárom budú pri prezentácií pridelene štartovné čísla s timing chipom.

Podmienky účasti:

Každý účastník musí splniť podmienku podľa písm. c) a minimálne jednu podľa písm. a) alebo b).

a) verejnosť
b) člen asociácie IPA,  príslušník PZ SR, OS SR, ZVJS, HaZZ a HZS
c) súhlas s Vyhlásením účastníka medzinárodného športovo rekreačného podujatia v behu CROSS RUN Opatová (ďalej len „Vyhlásenie„)

Každý účastník  sa zúčastňuje sa na vlastné riziko za dodržiavania pokynov organizátora k ochrane prírody a pohybu po vyznačenej trase.

Logistické zabezpečenie:

Stravovanie: Občerstvenie v deň podujatia zabezpečí organizátor.
Doprava: Zúčastnené zložky a jednotlivci si zabezpečujú individuálne.
Ubytovanie: Individuálne, pričom účastníci podujatia si ubytovanie hradia samostatne na vlastné náklady.
Zdravotné zabezpečenie: Zabezpečí organizátor

Štartovné:

Štartovné sa platí priamo na mieste, pri pridelení štartovného čísla (platba počas prezentácie v deň behu).

6€ – verejnosť (bežci a bežecké kluby / osoba), 1€ dobrovoľný príspevok na charitu „Svetielko nádeje“

8€ – bežci bez on-line registrácie (registrácia priamo v deň behu)

Bezpečnostné zložky:
5€ – člen asociácie IPA,  príslušník PZ SR, OS SR, ZVJS, HaZZ a HZS

Štartovné zahŕňa:
1€ – príspevok na charitu „Svetielko nádeje“
5€ – participácia na občerstvenie, na regeneráciu, štartovný balíček a na zabezpečenie organizácie behu

Registrácia účastníkov:

samostatní účastníci jednotlivých súčasti bezpečnostných a záchranných zložiek ako aj verejnosť sa zaregistrujú on-line vopred prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke www.crossrun.sk, do termínu uzávierky.

Prezentácia bežcov:

v mieste štartu od 08.30hod. do 10.15 hod. v priestoroch rekreačného strediska chata Opatová, odporúča sa lekárska prehliadka pred vykonaním krossového behu.

Ústroj:

vhodná športová obuv na beh v teréne, dres prípadne športová ústroj s možným logom reprezentujúcej zložky (napr. IPA, PZ, HaZZ, ZVJS, OS SR a pod.) nie je však podmienkou.

Pravidlá behu:

podľa platných pravidiel ľahkej atletiky amatérov a veteránov, avšak nakoľko ide len o rekreačný beh sú stanovené nasledujúce doplnenia, resp. obmedzenia:
– Vyhrávajú a umiestňujú sa prví traja v jednotlivej kategórii na čistý bežecký čas v cieli.

Meranie času:

Meranie času na trati bude zabezpečené aktívnou čipovou technológiou CHIP TIMING.

Kategórie:

Názov kategórieDruhRočník narodeniaDĺžka okruhu
HOBBYJuniori2000 a mladší6000 m
HOBBYJuniorky2000 a mladšie6000 m
HOBBYŽeny A1984 - 19996000 m
HOBBYŽeny B1970 - 19836000 m
HOBBYŽeny D1969 a staršie6000 m
HOBBYMuži A1999 - 19806000 m
HOBBYMuži B1979 - 19606000 m
HOBBYMuži D1959 a starší6000 m
KLASIKMuži A1980 - 199912 600 m
KLASIKMuži B1970 - 197912 600 m
KLASIKMuži C1969 a starší12 600 m
KLASIKŽeny A1984 - 199912 600 m
KLASIKŽeny B1970 - 198312 600 m
KLASIKŽeny C1969 a staršie12 600 m

Samostatná kategória bezpečnostných a záchranných zložiek, ktorí bežia trať 12 600 metrov.

Samostatná kategória rozdelená na kategóriu mužov a žien príslušník/čka, bezpečnostných a záchranných zložiek bez rozdielu príslušnosti k rezortu a veku. Budú vyhodnotení a ocenení prví traja v kategórii muži a kategória ženy. Pri umiestnení príslušníka v kategórii bezpečnostných zložiek a zároveň aj podľa dátumu narodenia medzi prvými tromi, napr. (Muži A), bude vyhodnotený aj v tejto kategórii.

Trať:

Časť približne 1km lesná cesta (asfalt, štrk), zvyšok lesný terén. Trať vedie po vyznačených turistických trasách, mapa a viac info na www.crossrun.sk.

Spôsob štartu:

Hromadný pre všetky kategórie.

Čas štartu:

10.30 hod.

Informácie:

pravidelné aktualizované na stránke  www.crossrun.sk.

Traťový komisár:

Zabezpečí organizátor

Sponzori a partneri CROSS RUN Opatová:

Priebeh kros behu:

08:30 hod. začiatok zaprezentovania sa bežcov v priestoroch rekreačného strediska chaty Opatová
10:15 hod. ukončenie prezentácie

10:30 hod. Štart preteku – všetky kategórie
12:00 hod. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien a odovzdanie pamätných listov

Ceny:

Vecné ceny a diplomy Cross RUN za I., II. a III. miesto.
Každý účastník získa pamätný diplom.
Vecné ceny a pamätný list budú odovzdané riaditeľom a sponzormi súťaže.

Organizátor srdečne ďakuje všetkým sponzorom a podporovateľom!


V š e o b e c n é   u s t a n o v e n i a

Každý účastník je povinný počínať si počas celého podujatia tak, aby nedošlo ku škode na zdraví a na majetku,
Zákaz požívania omamných a psychotropných látok. Účasť na krosovom behu pod vplyvom alkoholických, omamných a psychotropných látok je zakázaná.
Pri prezentácii pred štartom bude každý účastník preteku oboznámený so znením týchto propozícií ako aj „Vyhlasenie“, čo potvrdí svojim podpisom na prezenčnej listine

Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a

Do termínu uzávierky sú povinný všetci bežci zaregistrovať sa cez registračný formulár na stránke www.crossrun.sk.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu krosového behu.
Termín uzávierky online registrácie je 20.09. 2019.