Cross Run Opatová

Termín konania: 12. septembera  2021 (nedeľa)
Miesto konania: Rekreačný areál, Twistovo – Oliwa resort


Vedúci realizačného tímu:

Marián Jelenák
tel: +421 905 914 111
e-mail: director@crossrun.sk


Účastníci a štartovné čísla:

Pretekárom budú pri prezentácií pridelene štartovné čísla s timing chipom.

Podmienky účasti:

Každý účastník musí splniť podmienku podľa písm. c) a minimálne jednu podľa písm. a) alebo b).

a) verejnosť
b) člen asociácie IPA,  príslušník PZ SR, OS SR, ZVJS, HaZZ a HZS a ostatné zložky
c) súhlas s Vyhlásením účastníka medzinárodného športovo rekreačného podujatia v behu CROSS RUN Opatová (ďalej len „Vyhlásenie„)

Každý účastník  sa zúčastňuje sa na vlastné riziko za dodržiavania pokynov organizátora k ochrane prírody a pohybu po vyznačenej trase.

Logistické zabezpečenie:

Stravovanie: Občerstvenie v deň podujatia zabezpečí organizátor.
Doprava: Zúčastnené zložky a jednotlivci si zabezpečujú individuálne.
Ubytovanie: Individuálne, pričom účastníci podujatia si ubytovanie hradia samostatne na vlastné náklady.
Zdravotné zabezpečenie: Zabezpečí organizátor

Štartovné:

8€ – pre prihlásených on line do 24.08.2021 aj so zaplatením štartovného

10€ – pre prihlásených on line v termíne od 25.08.2021 do 08.09.2021 aj so zaplatením štartovného

14€ – pretekári prihlásení na mieste v deň preteku

7€ – bezpečnostné a záchranné zložky prihlásený on line do 08.09.2021 aj so zaplatením štartovného

Štartovné zahŕňa:
– príspevok na charitu „Svetielko nádeje“
– participácia na občerstvenie, na regeneráciu
– štartovný balíček a na zabezpečenie organizácie behu

Registrácia pretekára je úspešná po uhradení štartovného.

Platba štartovného:

Platba vopred na č. účtu SK58 7500 0000 0040 0670 3506, napíšte vaše meno a priezvisko do správy pre prijímateľa.

V prípade, ak vopred zaplatíte štartovné cez účet a následne sa behu nebudete môcť zúčastniť, je možnosť presunúť štartovné na iného bežca. Podmienkou je informovať nás mailom o tejto skutočnosti do 02.09.2021 na vyššie uvedený kontakt.

Pozor! Štartovné sa v prípade neúčasti nevracia, štartovné je možné v prípade neúčasti preniesť na ďalší ročník alebo po dohode pretekár obdrží štartovací balíček.

Registrácia účastníkov:

samostatní účastníci jednotlivých súčasti bezpečnostných a záchranných zložiek ako aj verejnosť sa zaregistrujú on-line vopred prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke www.crossrun.sk, do termínu uzávierky.

Prezentácia bežcov:

v mieste štartu od 08.00hod. do 09.45 hod. v priestoroch rekreačného strediska Twistovo – Oliwa resort, odporúča sa lekárska prehliadka pred vykonaním krossového behu.

Ústroj:

vhodná športová obuv na beh v teréne, dres prípadne športová ústroj s možným logom reprezentujúcej zložky (napr. IPA, PZ, HaZZ, ZVJS, OS SR a pod.) nie je však podmienkou.

Pravidlá behu:

podľa platných pravidiel ľahkej atletiky amatérov a veteránov, avšak nakoľko ide len o rekreačný beh sú stanovené nasledujúce doplnenia, resp. obmedzenia:
– Vyhrávajú a umiestňujú sa prví traja v jednotlivej kategórii na čistý bežecký čas v cieli.

Meranie času:

Meranie času na trati bude zabezpečené aktívnou čipovou technológiou CHIP TIMING.

Kategórie:

Názov kategóriaRočník narodeniaDĺžka okruhu
HOBBYJuniori2001 a mladší8000 m
HOBBYJuniorky2001 a mladšie8000 m
HOBBYŽeny A1986 a mladšie8000 m
HOBBYŽeny B1972 - 19858000 m
HOBBYŽeny C1971 a staršie8000 m
HOBBYMuži A1982 a mladší8000 m
HOBBYMuži B1972 - 19818000 m
HOBBYMuži C1971 a starší8000 m
KLASIKMuži A1982 a mladší15 000 m
KLASIKMuži B1981 - 197215 000 m
KLASIKMuži C1971 a starší15 000 m
KLASIKŽeny A1986 a mladšie15 000 m
KLASIKŽeny B1985 - 197215 000 m
KLASIKŽeny C1971 a staršie15 000 m

Samostatná kategória bezpečnostných a záchranných zložiek, ktorí bežia trať 15 000 metrov.

Samostatná kategória rozdelená na kategóriu mužov a žien príslušník/čka, bezpečnostných a záchranných zložiek bez rozdielu príslušnosti k rezortu a veku. Budú vyhodnotení a ocenení prví traja v kategórii muži a kategória ženy. Pri umiestnení príslušníka v kategórii bezpečnostných zložiek a zároveň aj podľa dátumu narodenia medzi prvými tromi, napr. (Muži A), bude vyhodnotený aj v tejto kategórii.

Trať:

Časť približne 1,5 km lesná cesta (asfalt, štrk), zvyšok lesný terén. Trať vedie po vyznačených turistických trasách, mapa a viac info na www.crossrun.sk.

Spôsob štartu:

Hromadný pre všetky kategórie.

Čas štartu:

10.00 hod.

Informácie:

pravidelné aktualizované na stránke  www.crossrun.sk.

Traťový komisár:

Zabezpečí organizátor

Sponzori a partneri CROSS RUN Opatová:

Priebeh kros behu:

08:00 hod. začiatok zaprezentovania sa bežcov v priestoroch rekreačného strediska Twistovo – Oliwa resort
09:45 hod. ukončenie prezentácie

10:00 hod. Štart preteku – všetky kategórie
12:00 hod. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním cien a odovzdanie pamätných listov

Ceny:

Vecné ceny a diplomy Cross RUN za I., II. a III. miesto.
Každý účastník získa pamätný diplom.
Vecné ceny a pamätný list budú odovzdané riaditeľom a sponzormi súťaže.

Organizátor srdečne ďakuje všetkým sponzorom a podporovateľom!


V š e o b e c n é   u s t a n o v e n i a

Každý účastník je povinný počínať si počas celého podujatia tak, aby nedošlo ku škode na zdraví a na majetku.
Zákaz požívania omamných a psychotropných látok. Účasť na krosovom behu pod vplyvom alkoholických, omamných a psychotropných látok je zakázaná.
Pri prezentácii pred štartom bude každý účastník preteku oboznámený so znením týchto propozícií ako aj „Vyhlasenie“, čo potvrdí svojim podpisom na prezenčnej listine

Z á v e r e č n é   u s t a n o v e n i a

Do termínu uzávierky sú povinný všetci bežci zaregistrovať sa cez registračný formulár na stránke www.crossrun.sk.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu krosového behu.
Termín uzávierky online registrácie je 08.09. 2021.