Organizačný výbor crossrun.sk, v spolupráci s mestom Trenčín Vás pozývajú na

19. ročník Beh Trenčianskou Brezinou

Hlavný partner podujatia

Hlavná cena pre najrýchlejšieho muža a ženu bez rozdielu kategórií

Kategória muži – bežecká obuv
ON CLOUDFLYER 4
v hodnote 179,90€

Kategória ženy – bežecká obuv
ON CLOUDGO
v hodnote 149,90€

Termín konania BTB
nedeľa 29. september 2024
čas štartu – hromadný štart v čase o 09:30 hod

Do štartu behu ostáva

0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Nájdete nás aj na Facebooku

v priestoroch Čerešňového sadu lesoparku Brezina

ONLINE REGISTRÁCIA na Beh Trenčianskou Brezinou 2024  je spustená.

Po kliknutí na tlačítko registrácie budete presmerovaný na stránku registrácie SunBell.

Bežci sa môžu registrovať aj priamo v deň behu na štarte BTB.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Štartovné:

On-line do 25. september 2024: 8 €

V deň behu 29. septembra 2024
na mieste štartu:  10 €

REGISTRÁCIA

Beh Trenčianskou Brezinou 2024

Beh Trenčianskou Brezinou 2024

september 2024
Registrácia behu!

Prihlasovanie:

Online prihlasovanie bude ukončené 25.9.2024 o 23:59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
Odporúčame vám, vytvoriť si na stránke prihlasovania účet. To vám umožní robiť akékoľvek zmeny vo vašej prihláške zadarmo.

Úhrada štartovného:

Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.

Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je až do momentu dobehu do cieľa majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma
SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk.
Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

Partner podujatia

.

Propozície Behu Trenčianskou Brezinou 2024

Dňa 29.09.2024, hromadný štart o 10:00 hod bude v priestoroch Čerešňového sadu Trenčín  (zadná brána Trenčianskeho hradu), po dohode so správcom Lesoparku Brezina, vyznačený štart a cieľ, ako aj samotná trať krosového preteku.

  • Štart behu bude organizovaný hromadne pre všetkých bežcov.
  • Celkové umiestnenie a vyhlásenie výsledkov pre všetky vekové kategórie bude zverejnené na našej webovej stránke www.crossrun.sk po skončení behu.
  • Každý účastník po absolvovaní behu obdrží účastnícky diplom 18. ročníka Behu Trenčianskou Brezinou 2023, spolu s výsledným časom danej kategórie.

Dovoľujeme si požiadať účastníkov BTB, ktorí prídu do priestorov lesoparku Brezina na súkromných motorových vozidlách,
aby parkovali len na vyhradených miestach a neporušovali dopravné značenie – prosíme rešpektujte „Zákon o cestnej premávke“
Ďakujeme!

Kategórie

KategóriaRočník narodeniaDĺžka trate
Juniori2005 a mladší 4 500 m
Juniorky2005 a mladšie4 500 m
Muži A1985 – 20049 000 m
Muži B1975 – 19849 000 m
Muži C1965 – 19749 000 m
Muži D1955 – 19644 500 m
Muži E1954 a starší 4 500 m
Ženy A1990 – 20044 500 m
Ženy B1975 – 19894 500 m
Ženy C1974 a staršie4 500 m

Občerstvenie bude zabezpečené organizátorom v priestoroch štartu. Občerstvenie bude taktiež súčasťou štartovného balíčka, ktorý obdrží každý zaregistrovaný bežec k individuálnej konzumácii.

Štart: V priestoroch Čerešňového sadu lesoparku Brezina pri pódiu.

Trať: lesný terén, asfalt- vedie chodníkmi lesoparku v dĺžke 4,5 km (1 okruh) a 9 km  (2 okruhy) – bude viditeľne označená

.

Všeobecné ustanovenia

Každý účastník je povinný počínať si počas celého podujatia tak, aby nedošlo ku škode na zdraví a na majetku.
Zákaz požívania omamných a psychotropných látok. Účasť na krosovom behu pod vplyvom alkoholických, omamných a psychotropných látok je zakázaná.
Pri prezentácii pred štartom bude každý účastník preteku oboznámený so znením týchto propozícií ako aj „Vyhlásenie“, čo potvrdí svojim podpisom na prezenčnej listine

Každý účastník  sa zúčastňuje sa na vlastné riziko za dodržiavania pokynov organizátora k ochrane prírody a pohybu po vyznačenej trase.